m
Populaire berichten
Volg ons
Pagina’s
HomeGeen categorieVoor wie bouw je op locatie “Van de Vechte?

Voor wie bouw je op locatie “Van de Vechte?

Advocatenkantoor “Benthem Gratama advocaten” uit Zwolle heeft namens een aantal omwonenden inzake de herontwikkelingslocatie “Van de Vechte” in Heino een brief gestuurd gericht aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van de gemeente Raalte.

Haar cliënten hadden graag gezien dat zij, als omwonenden, in een eerder stadium betrokken waren geweest bij het plan tot herontwikkeling van deze locatie. Zij willen echter alsnog graag het gesprek aangaan met het college en/of de raad én met de initiatiefnemer, om te bezien of er mogelijkheden zijn het plan dusdanig aan te passen dat daarvoor wel draagvlak bestaat bij hen en de buurt. Dit overleg heeft plaatsgevonden en wel afgelopen woensdag.

Plan is doorgeslagen – te veel woningen

Degenen die bezwaar maken vinden dat de balans is doorgeslagen. Een te groot aantal woningen in een groen gebied, vinden zij. De oorspronkelijke schetsen met vijf woningen sloten beter aan bij de situatie. Het te bebouwen gebied is ook omvangrijker geworden dan volgens het oorspronkelijke plan. Daarbij, zo vindt men, sluit een uitvalsweg op de Brinkweg ook niet goed aan bij het karakter van de nu bestaande half verharde weg.

Wat kan dan wel?

Wat is er redelijkerwijs wel mogelijk op dit terrein van 1 ha met als uitgangspunt een inrichting met een groene uitstraling. Plan Molenwijk heeft een woningdichtheid van 20 woningen per ha inclusief wegen, groen et cetera. Het ontwerp met een dichtheid van 11 woningen per ha biedt in principe veel ruimte voor een groene aankleding. Het ontwerp is zeker voor verbetering vatbaar wat betreft de noordrand van de locatie (langs het weiland). Een ontsluiting op de Brinkweg is geen noodzaak.

Voor wie bouw je?

Door meer dan de oorspronkelijk ontworpen vijf woningen te bouwen, maakt je de woningen beter betaalbaard. Het is het goed om het ontwerp sterk te verbeteren, maar dan graag zonder terug te gaan naar vijf woningen.

Wethouder Wagenmans heeft afgelopen woensdag met ambtelijke ondersteuning, de eigenaar van de herontwikkelingslocatie en de ontwikkelaar een gesprek gehad met de advocaat en haar cliënten.

Hopelijk leidt dit overleg tot een beter en gevarieerd plan, dat toegankelijk is voor een brede doelgroep.

Wilt u reageren mail dan naar redactie@inheino.nl  

Beoordeel dit artikel: