m
Populaire berichten
Volg ons
Pagina’s
HomeGeen categorieHuisvesting arbeidsmigranten, reactie Gemeentebelangen

Huisvesting arbeidsmigranten, reactie Gemeentebelangen

Reactie van Gemeentebelangen op de vraag, wat wil de politiek met huisvesting arbeidsmigranten. Zie artikel van19 januari:  https://inheino.nl/nog-twee-jaar-arbeidsmigranten-op-den-alerdinck-en-dan/ .

Werving, scholing en maatwerk om zoveel mogelijk mensen uit de omgeving in te zetten op de arbeidsmarkt. Dat is de eerste prioriteit van Gemeentebelangen Raalte. Arbeidsmigranten die toch nodig zijn moeten humaan gehuisvest worden. Een goede inpassing in de omgeving en regelingen moeten woonplezier van omwonenden en arbeidsmigranten waarborgen.

Gemeente Belangen vindt dat ondernemers in Raalte er alles aan moeten doen wat redelijkerwijs mogelijk is om personeel te werven binnen een straal van 20 km rond Raalte. De gemeente Raalte moet erop inzetten om bedrijven hierin te ondersteunen.

Scholing, leerwerktrajecten daarnaast maatwerk leveren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn hier belangrijke instrumenten voor. Dit door middel van intensieve samenwerking met overheidsinstanties zoals het UWV en andere arbeidsbemiddelingsinstanties.

Wij begrijpen echter dat de situatie op de regionale arbeidsmarkt echter onvoldoende ruimte biedt om voldoende gekwalificeerde arbeidskrachten binnen te halen en overgeschakeld wordt op de inzet van arbeidsmigranten.

Gemeente Belangen is voor een humane huisvesting van arbeidsmigranten. Dit houdt in dat de werkgever verantwoordelijk is voor goede huisvesting dat voldoet aan de normen die zijn opgesteld door de Stichting Normering Flexwonen (SNF) voor de kwaliteit van huisvesting van arbeidsmigranten. Ook moeten de rechten van arbeidsmigranten worden geborgd en er mag geen volledige afhankelijkheid zijn van de werkgever.

Woonplezier van omwonenden én van arbeidsmigranten staat voorop. De overlast voor de omgeving moet beheersbaar zijn. Er moeten duidelijke afspraken worden gemaakt met betrokken partijen. Vergunningen worden voor bepaalde tijd afgegeven zodat de gemeente ongewenste situaties kan beëindigen en vanwege het feit dat door economische ontwikkelingen de vraag naar arbeidsmigranten namelijk sterk kan variëren.

Als binnen onze gemeente de huisvesting van arbeidsmigranten goed geregeld is biedt dit voordelen voor het bedrijfsleven. Duidelijke regels komen de uitvoerbaarheid, naleefbaarheid en handhaafbaarheid ten goede. Samenwerking met verhuurders van huisvesting en werkgevers biedt kansen om overlast te beperken, dan wel is ingrijpen bij overlast beter mogelijk. Het wordt beter inzichtelijk waar arbeidsmigranten verblijven. Ook is de kans op illegaliteit en niet-geregistreerde arbeidsmigranten kleiner. Lokale bestedingen door arbeidsmigranten dragen daarnaast bij aan de lokale economie.

De redactie blijft met de concrete vraag zitten, tijdelijke huisvesting waar?

Ook huisvesting arbeidsmigranten op Old Heino onzeker

Beoordeel dit artikel: