m
Populaire berichten
Volg ons
Pagina’s
HomeGeen categorieGemeenteraad stelt Economische Agenda vast

Gemeenteraad stelt Economische Agenda vast

Gisteravond heeft de Gemeenteraad gesproken over de Economische Agenda. Dit is het visie- en beleidsdocument voor de economische ontwikkeling van Raalte in de komende vijf jaar. De Economische Agenda is opgebouwd uit zes hoofdthema’s. Dit zijn onze gezamenlijke speerpunten voor de komende jaren. De hoofdthema’s zijn:

  • Ondernemersvriendelijke dienstverlening
  • Innovatie
  • Raalte, Regio Zwolle en omliggende regio’s
  • Onderwijs en arbeidsmarkt
  • Vestigingsklimaat
  • Vrijetijdseconomie

De Gemeenteraad is enthousiast over dit document dat tot stand kwam door samenwerking tussen de Gemeente, de Raalter ondernemers en het onderwijs.

De laatste Economische Agenda stamde uit 2005 en werd gekenmerkt door de toenmalige economische situatie. Centraal stond het behoud van werkgelegenheid en een bescheiden ondersteunende rol van Raalte in de regio.

De huidige Economische Agenda laat een heel ander beeld zien, namelijk die van een zelfbewust Raalte dat zijn plek inneemt in een ambitieuze IJsselregio. Maar die ook een verbinding zoekt met het technisch innovatieve Twente.   

Waren er dan alleen ‘halleluja geluiden’ uit de Raad te horen? Nee, een aantal fracties is van mening dat de doelstellingen ten aanzien van klimaat, milieu, energietransitie, duurzaamheid en de inclusieve samenleving (een samenleving waar iedereen aan deel kan nemen) nogal mager in het document staan verwoord. De wethouder heeft toegezegd dat de Raad een jaarlijkse voortgangsrapportage ontvangt. De Raad zal de wethouder kritisch blijven bevragen op bovenstaande onderwerpen.     

De Raad is unaniem akkoord gegaan met de Economische Agenda.

Beoordeel dit artikel: