m
Populaire berichten
Volg ons
Pagina’s
HomeGeen categorieDe gemeente start voor de zomer met Burgerpanel

De gemeente start voor de zomer met Burgerpanel

Om beter te weten wat er onder de inwoners leeft, start de gemeente Raalte met een online Burgerpanel. Via antwoorden op een online vragenlijst geven inwoners hun mening over een bepaald onderwerp. Het Burgerpanel krijgt de naam “Digipanel”. De gemeente gaat via een campagne leden werven.

Wat is een Digipanel?

Het Digipanel bestaat uit een vaste groep inwoners uit de gemeente Raalte die regelmatig mee willen doen aan een online enquête. De panelleden ontvangen frequent een vragenlijst en kunnen na afloop zien wat de andere panelleden vonden over dat specifieke onderwerp. Met de komst van het Digipanel kan de gemeente een vaste groep mensen bevragen op onderwerpen die de inwoners betreffen. De gemeente verwacht dat ze maximaal 4 tot 5 keer per jaar het Digipanel inzetten.

Representativiteit van de deelnemers

Het minimaal aantal panelleden is 1200, dit is 3-4% van het totaal aantal inwoners van de gemeente Raalte. Om de representativiteit van de populatie in de Digipanel te waarborgen, worden er diverse campagnes gevoerd om in ieder geval een goede spreiding over de verschillende dorpen en leeftijdscategorieën te hebben. Bij iedere enquête wordt de uitkomst gecorrigeerd door middel van een weegprocedure.

Werving panelleden

In voorgaande enquêtes over de warmtevisie, windenergie en centrum Raalte hebben 897 inwoners aangegeven lid te willen worden van het Digipanel. Deze mensen ontvangen in april een bericht om hun interesse om te zetten in aanmelding voor het Digipanel. Daarnaast start de gemeente een wervingscampagne. Daarbij wil ze ook ouderen, laaggeletterden, jongeren en inwoners met een migratieachtergrond bereiken en voor deelname aan Digipanel enthousiasmeren

Het Digipanel is vanaf de datum van lancering online te vinden via  www.raalte.nl/digipanel

Beoordeel dit artikel: